Francesc Marsà Gómez (Portbou, Província de Girona, 1924 – Barcelona, 1998) filòleg en filosofia i lletres (Secció de filologia romana) llicenciat a la Universitat de Barcelona (1949) i metge en filosofia a la Universitat de Madrid (1957) amb la tesi La villa en la toponymie catalane.

Biografia de Francesc Marsà Gómez

Personnalités de PortbouEl 1948 va emprendre la seva carrera ensenyant a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona com professor ajudant. El 1959 va ser nomenat professor adjunt del Departament de Llengua Espanyola i el 1972 va passar a ser professor agregat de llengua espanyola. El 1975 va obtenir la càtedra de Gramàtica General i Crític Literari. Després de quaranta anys en l’ensenyament, va obtenir la jubilació el 1989.

Com investigador, va centrar el seu treball en l’estudi de la toponímia, l’onomàstica i l’etnolingüística produint nombrosos treballs al llarg de la seva carrera.

Va combinar la seva tasca investigadora i d’ensenyament amb càrrecs de gestió i govern. Va ser Secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, Secretari General de la Universitat de Barcelona (1974-1978) i membre del Consell de Rectors de Madrid. També va ser Director de l’Institut d’Ensenyament Mitjà i Professional de Calella, Director de la Residència d’Estudiants Ramón Llull (1953-1961) i Director del Col·legi Major de Medicina de la Santa Creu i Sant Pau (1962-1975).

El 26 de març de 1987 va ingressar en la Reial Acadèmia de Barcelona com Acadèmic Numerari, el lloc que hi havia ocupat el professor Guillem Díaz-Plaja, on va respondre amb el discurs Cap a una etnolingüística catalana. Va ser nomenat Acadèmic Bibliotecari i va pertànyer a la Junta de Govern. A la seva mort, el lloc va estar ocupat pel professor Borja de Riquer.

També el 1987, va ser nomenat Acadèmic corresponent a Catalunya de la Reial Acadèmia Espanyola.

Va estar soci fundador de la Societat Espanyola de Lingüística (1970) i el seu cinquè president (1986-1990).

Font: Portbou.cat

Foto: Daniel.marsaTemplate:Fotografía, CC BY 3.0, Link

Cet article est également disponible en : French Spanish